VÄRLDSHÄLSA OCH LIVSKOALITION

AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechEnglishEsperantoFrenchGalicianGermanGreekHindiItalianJapaneseNorwegianPolishPortugueseRomanianRussianSpanishSwedish

Ecuadorian Specialist Dr kräver att myndigheterna erkänner och tillämpar Helsingforsdeklarationen

Helsingforsdeklarationen är de etiska principerna för medicinsk forskning på människor som överenskommits och antogs 1964 av World Medical Association, som har 114 länder som medlemmar. Detta uttalande säger i punkt 37 följande:

Obevisade interventioner i klinisk praxis

37. När bevisade ingripanden inte finns i vården av en patient eller andra kända interventioner har visat sig vara ineffektiva, kan läkaren, efter att ha sökt expertråd, med informerat medgivande från patienten eller en auktoriserad juridisk ombud, få tillåtelse att använda interventioner som inte är bevisat, huruvida detta enligt deras åsikt ger något hopp om att rädda liv, återställa hälsa eller lindra lidande. Sådana ingripanden bör undersökas ytterligare för att bedöma deras säkerhet och effekt. I alla fall måste denna nya information registreras och, när så är lämpligt, göras tillgänglig för allmänheten.

WMA-deklarationen från Helsingfors - Etiska principer för humanmedicinsk forskning