ŚWIATOWA KOALIZACJA ZDROWIA I ŻYCIA

AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechEnglishEsperantoFrenchGalicianGermanGreekHindiItalianJapaneseNorwegianPolishPortugueseRomanianRussianSpanishSwedish

Warunki

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Światową Koalicję Zdrowia i Życia („COMUSAV”). Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków, w tym Polityka prywatności firmy COMUSAV. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków, nie możesz uzyskiwać dostępu do tej witryny ani przeglądać jej.

PRZED KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ PRZECZYTAJ TE ZASADY I WARUNKI:

 1. Chociaż Comusav dołożył wszelkich starań, aby informacje na tej stronie były poprawne w momencie włączenia, należy pamiętać, że Comusav nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli informacje są niekompletne, niedokładne lub nieaktualne.
 2. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych na tej stronie, Comusav nie ponosi odpowiedzialności za treść lub wykorzystanie jakiejkolwiek strony internetowej lub wiadomości wysłanej lub otrzymanej przez Ciebie.
 3. Wszystkie obecne i przyszłe prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej związane z tą witryną należą do firmy Comusav i jej licencjodawców. Nie nabywasz żadnych praw do serwisu poza ograniczonym prawem do korzystania z serwisu zgodnie z niniejszymi warunkami. Zgadzasz się chronić prawa własności Comusav i jego licencjodawców oraz zgadzasz się niezwłocznie powiadomić Comusav pisemnie na adres e-mail legal@comusav.org po uzyskaniu informacji o nieuprawnionym dostępie lub korzystaniu ze strony internetowej, które narusza jakiekolwiek prawa własności.
 4. Możesz drukować lub pobierać informacje i treści z tej witryny internetowej wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku lub do niekomercyjnego użytku swojej organizacji. Nie możesz oferować na sprzedaż, sprzedawać ani rozpowszechniać na żadnym nośniku ani żadnej części tej witryny lub jej zawartości. Użytkownik nie może udostępniać żadnej części witryny internetowej jako części innej witryny internetowej, czy to poprzez hiperłącza w Internecie, czy w inny sposób, bez pisemnej zgody Comusav. Aby poprosić o autoryzację, musisz wysłać e-mail do legal@comusav.org  z następującymi szczegółami: (a) imię i nazwisko lub imię i nazwisko osoby kontaktowej ds. technicznych odpowiedzialnej za linki; (b) nazwa Twojej firmy; (c) adres e-mail i numer telefonu lub osobę kontaktową ds. technicznych odpowiedzialnych za linki; oraz (d) adres strony internetowej, na której pojawią się linki do strony głównej. Nie możesz używać nazwy Comusav ani nadużywać marki Comusav w jakikolwiek sposób, takie użycie lub niewłaściwe użycie zostanie określone wyłącznie według uznania Comusav.
 5. Nie będziesz korzystać z tej witryny do celów niezgodnych z prawem, a w szczególności zgadzasz się nie wysyłać, nie używać, nie kopiować, nie publikować ani nie zezwalać na żadne reklamy, które są zniesławiające lub obsceniczne lub które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub naruszają prywatność użytkowników lub jakiejkolwiek osoby. . Zgadzasz się nie wysyłać żadnych niezamówionych materiałów reklamowych lub promocyjnych, spamu lub podobnych materiałów ani żadnych wiadomości zbiorczych, które mogą zakłócać działanie tej witryny lub korzystanie z niej przez innych odwiedzających.
 6. Comusav zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, do ulepszania, modyfikowania, zmieniania, przerywania lub stałego zawieszania całości lub części tej strony internetowej oraz ograniczenia lub zakazania dostępu do niej.
 7. Informacje uzyskane z tej witryny będą traktowane jako poufne i nie zostaną ujawnione, chyba że zgodnie z naszą Polityką prywatności lub jej instrukcjami.
 8. Chociaż niniejsza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych, Comusav nie ma nad nimi kontroli. Comusav nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub brak treści ani za bezpieczeństwo jakiejkolwiek działalności prowadzonej na innych stronach. Korzystanie z takich witryn odbywa się na własne ryzyko.
 9. Jeśli naruszysz te warunki, Comusav może opcjonalnie zawiesić Twój dostęp do tej strony internetowej i odmówić dalszego dostępu.
 10. Ta strona internetowa jest udostępniana bezpłatnie bez żadnej gwarancji, chyba że określono inaczej, a Comusav nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z tej witryny. Jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z tej witryny.
 11. Warunki te mogą być okresowo modyfikowane przez Comusav. Korzystanie z tej strony internetowej po takich zmianach oznacza akceptację tych zmian.
 12. Niniejsze warunki i zawartość tej strony internetowej podlegają prawu hiszpańskiemu, którego sądy będą miały wyłączną jurysdykcję.
 13. Wszelkie pytania lub pytania dotyczące tej witryny internetowej lub firmy Comusav należy kierować za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub można do nas napisać na adres: legal@comusav.org