SVĚTOVÁ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ KOALICE

AfrikaansArabicChinese (Simplified)CzechEnglishEsperantoFrenchGalicianGermanGreekHindiItalianJapaneseNorwegianPolishPortugueseRomanianRussianSpanishSwedish

Podmínky

Tyto webové stránky provozuje Světová koalice pro zdraví a život („COMUSAV“). Přečtěte si pozorně tyto podmínky.

Vstupem na tento web souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami, včetně Ochrana osobních údajů společnosti COMUSAV. Pokud nesouhlasíte s tím, že budete těmito podmínkami vázáni, nesmíte na tuto webovou stránku přistupovat ani ji prohlížet.

PŘED POUŽITÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY SI PROSÍM PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY:

 1. I když společnost Comusav vyvinula veškeré úsilí, aby zajistila, že informace na tomto webu byly v době zařazení správné, měli byste si uvědomit, že Comusav nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud jsou informace neúplné, nepřesné nebo zastaralé.
 2. Pokud to není výslovně uvedeno na tomto webu, Comusav není odpovědný za obsah nebo použití jakékoli webové stránky nebo zprávy, kterou jste odeslali nebo přijali.
 3. Veškerá současná i budoucí autorská práva, ochranné známky a další práva duševního vlastnictví související s touto webovou stránkou patří společnosti Comusav a jejím poskytovatelům licencí. Nezískáváte žádná práva na webu kromě omezeného práva na používání webu v souladu s těmito podmínkami. Souhlasíte s ochranou majetkových práv společnosti Comusav a jejích poskytovatelů licencí a souhlasíte s okamžitým písemným oznámením společnosti Comusav do e-mailu legal@comusav.org na základě zjištění jakéhokoli neoprávněného přístupu nebo jakéhokoli použití webových stránek, které porušuje jakákoli vlastnická práva.
 4. Jste oprávněni tisknout nebo stahovat informace a obsah z této webové stránky pouze pro vaše osobní nekomerční použití nebo pro nekomerční použití vaší organizace. Nesmíte nabízet k prodeji, prodávat nebo distribuovat na žádném médiu a v žádné části této webové stránky nebo jejího obsahu. Žádnou část webové stránky nesmíte zpřístupnit jako součást jiné webové stránky, ať už prostřednictvím hypertextových odkazů na internetu nebo jinak, pokud to písemně neschválí Comusav. Chcete-li požádat o autorizaci, musíte zaslat e-mail na adresu legal@comusav.org  s následujícími údaji: a) vaše jméno nebo jméno technického kontaktu odpovědného za odkazy; (b) název vaší společnosti; (c) e-mailová adresa a telefonní číslo nebo technický kontakt odpovědný za odkazy; a d) adresu webové stránky, na které se objeví odkazy na domovskou stránku. Nesmíte používat název Comusav ani jakýmkoli způsobem zneužívat značku Comusav, takové použití nebo zneužití bude určeno výhradně na základě uvážení Comusav.
 5. Tuto webovou stránku nebudete používat k nezákonným účelům a zejména souhlasíte s tím, že nebudete posílat, používat, kopírovat, publikovat nebo povolit reklamu, která je pomlouvačná nebo obscénní nebo která je hrubá, neslušná nebo porušuje soukromí uživatelů nebo jakékoli osoby. . Souhlasíte s tím, že nebudete zasílat žádné nevyžádané reklamní nebo propagační materiály, spam nebo podobné materiály nebo jakékoli hromadné zprávy, které by mohly narušit provoz této webové stránky nebo užívání této webové stránky jinými návštěvníky.
 6. Comusav si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění vylepšit, upravit, změnit, přerušit nebo trvale pozastavit celý tento web nebo jeho část a omezit nebo zakázat přístup k němu.
 7. Informace získané z tohoto webu budou považovány za důvěrné a nebudou zveřejněny, pokud nebudou v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů nebo s jejich pokyny.
 8. Ačkoli tento web může poskytovat odkazy na jiné webové stránky, Comusav nad nimi nemá žádnou kontrolu. Comusav nemůže přijmout žádnou odpovědnost za přesnost nebo nedostatek obsahu ani za bezpečnost jakékoli činnosti prováděné na jiných stránkách. Používání těchto stránek je na vaše vlastní riziko.
 9. Pokud porušíte tyto podmínky, může společnost Comusav případně pozastavit váš přístup na tento web a odmítnout vám poskytnout další přístup.
 10. Tato webová stránka je vám poskytována bezplatně bez jakékoli záruky, pokud není výslovně uvedeno a Comusav nepřijímá žádnou odpovědnost vyplývající z této webové stránky. Jediným řešením je přestat používat tento web.
 11. Tyto podmínky může společnost Comusav čas od času upravit. Používání této webové stránky po těchto změnách znamená váš souhlas s těmito změnami.
 12. Tyto podmínky a obsah této webové stránky se řídí španělským právem, jehož soudy budou mít výlučnou jurisdikci.
 13. Jakékoli dotazy nebo dotazy týkající se této webové stránky nebo ve vztahu ke společnosti Comusav by měly být zasílány prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo nám můžete napsat na adresu: legal@comusav.org