Podmínky

Tyto webové stránky provozuje Světová koalice pro zdraví a život („COMUSAV“). Přečtěte si pozorně tyto podmínky.

Vstupem na tento web souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami, včetně Ochrana osobních údajů společnosti COMUSAV. Pokud nesouhlasíte s tím, že budete těmito podmínkami vázáni, nesmíte na tuto webovou stránku přistupovat ani ji prohlížet.

PŘED POUŽITÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY SI PROSÍM PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY:

 1. Přestože společnost COMUSAV vynaložila veškeré úsilí, aby zajistila, že informace na této webové stránce byly správné v době jejího zařazení, měli byste si být vědomi toho, že společnost COMUSAV nenese žádnou odpovědnost, pokud jsou informace neúplné, nepřesné nebo zastaralé.
 2. S výjimkou případů výslovně uvedených na této webové stránce není společnost COMUSAV odpovědná za obsah nebo použití jakékoli webové stránky nebo zprávy, kterou jste odeslali nebo přijali.
 3. Všechna současná a budoucí autorská práva, ochranné známky a další práva duševního vlastnictví související s touto webovou stránkou patří společnosti COMUSAV a jejím poskytovatelům licencí. Nezískáváte žádná práva na Webovou stránku kromě omezeného práva používat Webovou stránku v souladu s těmito Podmínkami. Souhlasíte s tím, že budete chránit vlastnická práva společnosti COMUSAV a jejích poskytovatelů licencí, a souhlasíte s tím, že o tom neprodleně informujete společnost COMUSAV písemně e-mailem [chráněno e-mailem] na základě zjištění jakéhokoli neoprávněného přístupu nebo jakéhokoli použití webových stránek, které porušuje jakákoli vlastnická práva.
 4. Máte povoleno tisknout nebo stahovat informace a obsah z této webové stránky výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití nebo nekomerční použití vaší organizace. Nesmíte nabízet k prodeji, prodávat ani distribuovat v žádném médiu žádnou část této webové stránky ani její obsah. Nesmíte zpřístupnit žádnou část webové stránky jako součást jiné webové stránky, ať už prostřednictvím hypertextových odkazů na internetu nebo jinak, pokud to není písemně povoleno společností COMUSAV. Chcete-li požádat o autorizaci, musíte odeslat e-mail na adresu [chráněno e-mailem]  s následujícími údaji: (a) vaše jméno nebo jméno technického kontaktu odpovědného za odkazy; (b) název vaší společnosti; (c) e-mailovou adresu a telefonní číslo nebo technický kontakt odpovědný za odkazy; a (d) adresu webové stránky, na které se zobrazí odkazy na domovskou stránku. Nesmíte používat jméno COMUSAV nebo jakýmkoli způsobem zneužívat značku COMUSAV, takové použití nebo zneužití bude určeno výhradně na uvážení COMUSAV.
 5. Tuto webovou stránku nebudete používat k nezákonným účelům a zejména souhlasíte s tím, že nebudete posílat, používat, kopírovat, publikovat nebo povolit reklamu, která je pomlouvačná nebo obscénní nebo která je hrubá, neslušná nebo porušuje soukromí uživatelů nebo jakékoli osoby. . Souhlasíte s tím, že nebudete zasílat žádné nevyžádané reklamní nebo propagační materiály, spam nebo podobné materiály nebo jakékoli hromadné zprávy, které by mohly narušit provoz této webové stránky nebo užívání této webové stránky jinými návštěvníky.
 6. COMUSAV si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění zlepšit, upravit, změnit, přerušit nebo trvale pozastavit celou nebo část této webové stránky a omezit nebo zakázat přístup k ní.
 7. Informace získané z tohoto webu budou považovány za důvěrné a nebudou zveřejněny, pokud nebudou v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů nebo s jejich pokyny.
 8. Ačkoli tato webová stránka může poskytovat odkazy na jiné webové stránky, COMUSAV nemá nad takovými stránkami žádnou kontrolu. COMUSAV nemůže přijmout žádnou odpovědnost za přesnost nebo nedostatek obsahu nebo bezpečnost jakékoli činnosti prováděné na jiných stránkách. Používání takových stránek je na vaše vlastní riziko.
 9. Pokud porušíte tyto podmínky, COMUSAV může volitelně pozastavit váš přístup na tuto webovou stránku a odmítnout vám poskytnout další přístup.
 10. Tato webová stránka je vám poskytována zdarma bez jakékoli záruky, pokud není výslovně uvedeno a COMUSAV nepřijímá žádnou odpovědnost vyplývající z této webové stránky. Vaší jedinou možností je přestat používat tento web.
 11. Tyto podmínky mohou být COMUSAV čas od času upraveny. Vaše používání těchto webových stránek po takových změnách představuje váš souhlas s těmito změnami.
 12. Tyto podmínky a obsah této webové stránky se řídí španělským právem, jehož soudy budou mít výlučnou jurisdikci.
 13. Jakýkoli dotaz nebo dotaz, který máte v souvislosti s touto webovou stránkou nebo v souvislosti s COMUSAV, zašlete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, nebo nám můžete napsat na adresu: [chráněno e-mailem]

Nabídka COMUSAV

zůstat v kontaktu

Zveme vás, abyste se připojili k jedné z našich speciálních komunit, které máme na Telegramu.

+ 56,300 XNUMX předplatitelů

+ 4,500 XNUMX předplatitelů

+ 1,200 XNUMX předplatitelů